História predpisu 34/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.03.1968 - 30.12.1992