História predpisu 32/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1968 - 31.03.1983