História predpisu 26/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.03.1968 - 02.03.2000