História predpisu 24/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.03.1968 - 15.10.1968