203/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v ústavnom zákone č. 143/1968 Zb. o československej federácii
V článku 12 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. došlo k chybe v tlači tak, že v piatom riadku bolo nesprávne vytlačené „u daní ze mzdy“ namiesto správneho znenia „u daně ze mzdy“.
Redakcia