História predpisu 187/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1968 - 31.12.1991