História predpisu 183/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1968 - 30.11.1997