História predpisu 177/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1969 - 30.06.1983