História predpisu 172/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1969 - 21.12.1970