História predpisu 17/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.1968 - 31.12.1968