História predpisu 167/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1969 - 14.04.1991