História predpisu 16/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.1968 - 16.03.1971