História predpisu 153/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1968 - 14.10.1990