História predpisu 151/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.1968 - 31.12.1970