História predpisu 147/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1968 - 10.05.1970