História predpisu 146/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1969 - 31.12.1979