141/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
z 8. októbra 1968,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady mestské národné výbory:
Vel. Pavlovice, okr. Břeclav
Napajedla, okr. Gottwaldov
Fryšták, okr. Gottwaldov
Vizovice, okr. Gottwaldov
Slavičín, okr. Gottwaldov
Brumov-Bylnice, okr. Gottwaldov
Ždánice, okr. Hodonín
Strážnice, okr. Hodonín
Vracov, okr. Hodonín
Bzenec, okr. Hodonín
Dubňany, okr. Hodonín
Rousínov, okr. Vyškov na Mor.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1968.
Tajomník:

Růža v. r.

Predseda:

Neubert v. r.