História predpisu 134/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1968 - 31.12.1973