História predpisu 132/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1968 - 16.07.1970