História predpisu 13/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1968 - 31.03.1982