História predpisu 127/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.09.1968 - 28.03.1990