História predpisu 117/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.08.1968 - 31.12.1971