História predpisu 111/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.07.1968 - 15.01.1992