História predpisu 102/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1968 - 29.02.1988