História predpisu 101/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1968 - 31.07.1983