História predpisu 10/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.1968 - 06.06.1973