História predpisu 98/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.10.1967 - 14.05.1990