História predpisu 92/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1967 - 31.05.1969