História predpisu 84/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1967 - 31.07.2004