História predpisu 8/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1967 - 31.01.1991