História predpisu 65/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1967 - 31.12.2000