História predpisu 61/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.06.1967 - 15.10.1968