História predpisu 56/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1967 - 31.12.1988