História predpisu 46/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.05.1967 - 30.04.1990