História predpisu 38/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1967 - 31.01.1991