História predpisu 27/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1967 - 31.12.1971