História predpisu 14/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1967 - 31.12.1967