História predpisu 132/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1968 - 15.01.1992