História predpisu 121/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1968 - 27.12.1971