História predpisu 112/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1968 - 14.10.1969