História predpisu 109/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.12.1967 - 31.12.1982