100/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.1967 do 11.09.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 14. septembra 1967
o zmene článku II ods. 1 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísaného v Prahe 6. októbra 1956
V zmysle článku II ods. 2 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísaného v Prahe 6. októbra 1956, novelizovaného nótami Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky zo 17. mája 1963 a Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky z 28. mája 1963, bola dohodnutá medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán zmena článku II ods. 1 tohto Dohovoru, ktorý teraz znie:
„Článok II
1.
Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť tieto pohraničné priechody:
Vojtanov - Schönberg
Kraslice - Klingenthal
Potůčky - Johanngeorgenstadt
Vejprty - Bärenstein
Brandov (Zelený Důl) - Obernhau
Mníšek - Deutsch-Einsiedel
Moldava - Neu-Rehfeld
Petrovice - Hellersdorf
Hřensko - Schmilka
Poustevna - Sebnitz
Jiříkov - Neugersdorf
Varnsdorf - Grosschönau
Hrádek n. Nisou - Harthau-Zittau
Cínovec - Zinnwald
Šluknov - Schland
Hranice - Bad Elster
Luby - Wernitzgrün
Plesná - Bad Brambach
Dolní Paseky - Bad Brambach
Doubrava - Bad Elster
Hranice - Ebmath
Boží Dar - Oberwiesenthal“
Zmena vstúpila v platnosť 23. decembra 1966.
David v. r.