História predpisu 100/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.10.1967 - 11.09.1977