História predpisu 97/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.12.1966 - 08.12.1976