História predpisu 89/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.12.1966 - 07.07.1971