História predpisu 85/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1967 - 28.02.1979