História predpisu 84/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1967 - 30.06.1975