História predpisu 78/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.1966 - 31.12.1968