História predpisu 59/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.1966 - 31.12.1966