História predpisu 58/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.1966 - 12.07.1972